Angela BASTO

girasoli

girasoli

natura morta

natura morta

tramonto

tramonto

maschera

maschera

lavandaia

lavandaia

nudo

nudo